vrijdag 18 december 2015

Crochet four seasons - Christmas edition

I started my series of crochet four seasons in november with Sinterklaas. In december I made his little helper 'Zwarte Piet' and I started on the christmas decoration with a crocheted Santa. I didn't take a picture of Zwarte Piet so you have to believe me he looked great, just similar to the pattern in this link.

Ik started mijn serie haken voor vier seizoenen in november met Sinterklaas. In december heb ik zwarte piet nog gemaakt en ik maakte de kerstversiering met een kerstman. Ik heb geen foto van Zwarte Piet gemaakt dus jullie zullen me moeten geloven dat ie er goed uitzag, bijna zoals het patroon in deze link.

Tadah

I used the pattern from Dendennis of the Santa bust. I used the same fuzzy yarn for his beard as I used for Sinterklaas. Before christmas I want to make some more decorations but I wonder if it will work out with all the december crazyness going on. I'll keep you posted...

Ik gebruikte het patroon van Dendennis voor de kerstman buste. Ik gebruikte hetzelfde pluizige garen als voor de baard van sinterklaas. Voordat het kerst is wil ik nog wat andere decoraties maken. Ik vraag me af of het gaat lukken met die drukke december maand. Wordt vervolgd...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten