vrijdag 18 december 2015

Crochet four seasons - Christmas edition

I started my series of crochet four seasons in november with Sinterklaas. In december I made his little helper 'Zwarte Piet' and I started on the christmas decoration with a crocheted Santa. I didn't take a picture of Zwarte Piet so you have to believe me he looked great, just similar to the pattern in this link.

Ik started mijn serie haken voor vier seizoenen in november met Sinterklaas. In december heb ik zwarte piet nog gemaakt en ik maakte de kerstversiering met een kerstman. Ik heb geen foto van Zwarte Piet gemaakt dus jullie zullen me moeten geloven dat ie er goed uitzag, bijna zoals het patroon in deze link.

Tadah

I used the pattern from Dendennis of the Santa bust. I used the same fuzzy yarn for his beard as I used for Sinterklaas. Before christmas I want to make some more decorations but I wonder if it will work out with all the december crazyness going on. I'll keep you posted...

Ik gebruikte het patroon van Dendennis voor de kerstman buste. Ik gebruikte hetzelfde pluizige garen als voor de baard van sinterklaas. Voordat het kerst is wil ik nog wat andere decoraties maken. Ik vraag me af of het gaat lukken met die drukke december maand. Wordt vervolgd...

woensdag 16 december 2015

Burp cloths

To practice sewing I searched on pinterest for usefull beginner ideas. I wanted to make some cute gift because I didn't like the idea of waisting the fabric. I found this pattern/tutorial (link). I still had the fabric from my simple baby bibs (link) and some other fabric so I thought those would make a nice matching set. For the absorbing side of the cloths I used a cloth diaper bought at HEMA. I adjusted the size so I could fit 5 pieces on one diaper.

Om het naaien nog meer te oefenen zocht ik op Pinterets naar bruikbare ideeën voor beginners. Ik wilde iets leuks om weg te geven maken want ik hou er niet van om stof te verspillen. Ik vond deze tutorial (link in engels). Ik had nog stof van mijn simpele baby slabbetjes (link) en wat andere stof voor een mooie set. Voor de absorberende kant heb ik een set katoenen-hydrofiele luiers van de HEMA gekocht. Ik paste de afmetingen aan zodat ik precies 5 stukken uit één luierdoek kon halen.
First I cut out al my pieces, one printed fabric, one white cotton and one cloth diaper. I pinned the three pieces togehter with a little ribbon for decoration. I messed up the order so I could repin everything. After double checking I sewed around with an opening for turning. I turned, pinned the opening and sewed around. After that I sewed two folding lines.

Eerst knipte ik alle stukken uit, één stuk met geprinte stof, één stuk blanco katoen en één stuk luier. Die drie spelde ik op elkaar met een lintje ter decoratie ertussen. Uiteraard haalde ik de volgorde nog een keer door elkaar waardoor ik alles weer opnieuw kon spelden. Na een extra check op de volgorde naaide ik rondom met een gat voor het keren. Omdraaien en het gat dichtspelden en rondom aan de bovenkant naaien. Daarna maakte ik zoals beschreven in de tutorial nog twee vouwlijnen.
I made a whole bunch of these so I had a stash for the coming babyboom among friends and family. I gifted the first set and it was a great succes.

Ik maakte gelijk een hele serie zodat ik voor de komende tijd wat voorraad heb voor de babyboom in mijn omgeving. Het eerste setje heb ik al weggegeven en het was een groot succes.


woensdag 2 december 2015

Blanket tadah :)


Mijn zusje woont een eind weg, ik zie haar daarom niet zo vaak. Ze had van mij nog geen creatie gekregen dus het werd hoog tijd. Ik schreef er hier al over. Ik plande om de deken voor de verjaardag van m'n zusje te geven. Ik begon er ruim op tijd mee, 2 maanden van te voren.

My sister lives somewat far away (relative to our small country). She didn't receive one of my projects so it was about time for that. I wrote about it here. I planned on gifting it for my sisters birthday. I started on time when I still had 2 months to work on this project. 
 

Ik begon te golven. Als je eenmaal in het ritme van het patroon zit is het patroon erg eenvoudig.
Ik had vooraf het patroon gemaakt met deze tool. Erg handig als je een random patroon wilt maar je wilt vooraf toch wel een idee hebben (aangezien je toch ongeveer de juiste hoeveelheid wol moet aanschaffen).

So I started rippling away. Once you get into the rythm this pattern becomes very easy.

I figured out a pattern of stripes using this stripe generator. A very handy tool when you want a random pattern but you want to figure it out before you start (because you need to buy approximately the right amount of yarn).
 
 

En toe was ik ineens alweer klaar.

And then all of a sudden I was finished.
 
Ik had nog aardig wat wol over en ik had nog een binnenkussentje liggen. 1 en 1 is 2 dus ik besloot een kussenhoesje te maken. Het strepenpatroon hierbij baseerde ik op de hoeveelheid wol die ik nog had. Ik maakte een rechthoekige lap die ik met een kleine overlap aan elkaar zette. Dit was geïnspireerd op dit voorbeeld maar dan wel gewoon met dezelfde steek als de deken.

I had some leftovers of my yarn and I had a cushion lying around. 1+1 makes two, so I decided to make a cushion cover. I based the pattern of stripes on the amount of yarn I had leftover. I made a rectangular size that I sewed together with a small overlap. This was inspired by this cover but I used the same stitch as in the blanket.De details en materialen / The details and materials
Size / Afmetingen
110 x 155 cm
Yarn / Wol
Stylecraft special DK:
Black (2), Graphite (3), Silver (3) and Sunshine (3)
Crochet hook / Haaknaald
4.0 mm
Etcetera:
4 black buttons (20mm diameter)

M'n zusje was erg blij met het dekentje. Ze verwachte het kussentje er niet bij dus dat was een echte verassing!

My sister was very happy with the blanket. She didn't expect the cushion cover so that was a real surprise for her.

maandag 30 november 2015

Simple Baby Bib


Op Pinterest kwam ik dit patroon met tutorial tegen voor een eenvoudig slabbetje voor baby's en dreumesen. Dat leek me wel een mooie uitdagen. Er zaten weinig rechte lijnen in dus dat schrok me wel een beetje af. Ik vroeg me af of ik niet wat overmoedig geworden was door de eerste lessen.

On Pinterest I found this pattern (sorry, tutorial is Dutch only) for a simple bib for infants and toddlers. It seemed like the perfect challenge. The only thing I feared was the lack of straight lines. I wondered if I had become reckless because of my earlier progress during the online lessons.


Ik maakte de slabbetjes keerbaar met een laagje absorberende molton in het midden. En gebruikte klitteband voor de sluiting.
Knippen deed ik door gewoon de stof van de drie lagen op elkaar te leggen (met de goede kanten tegen elkaar). Zo kon ik dit na het knippen gelijk spelden. Ik ontdekte ook hoe handig het was om een patroon te hebben om op te spelden en dan langs te knippen.

I made the bibs reversible with a layer of flanel (molton in dutch) in the middle for absorption. I used velcro for the closure.
I did the cutting trough three layers of fabric on top of each other (right sides facing). This made it possible to cut right after pinning. I also discoverd how easy it was to have a pattern pinned on the fabric and then cut it.Daarna kwam het spannende deel het naaien. De grote bochten gingen goed. De bovenkant van het slabbetje was wel lastig maar vooral een kwestie van langzaam naaien en eventueel stoppen om bij te draaien.

After that the exiting part of sewing started. The large curves went well. The top of the bib was tough but went wel by going slowly and stopping to pivot when necessary.

Ik heb er al een paar gemaakt als voorraad voor de babyboom die in mijn vriendengroep rondgaat.

I made a couple for the babyboom that is happing among my friends.

woensdag 25 november 2015

Tote bag


Vrij snel na het project kussenhoes begon ik aan de volgende les, een tasje naaien. Qua voorbereiding een hele klus want de stof en het patroon liepen niet recht en ik ben nogal een pietje precies wat dat betreft. Na heel veel meten en nog meer meten had ik de stukken uitgeknipt.

Fairly quick after my cushion cover project I started on my next lesson, making a tote bag. The preparation took the longest. The fabric and pattern were not aligned and I wanted it to be right. After a lot of measuring and some more measuring I finally cut the fabric.

Het stofje, the fabric. via stoffen.net
 En toen begon het feest, alles moest gestreken worden. Ik vind dat nogal gedoe want de strijkplank staat op zolder en mijn naaimachine beneden. Maar het wordt er wel echt netter van…

And then it really started, everything needed ironing. I don't like that because my Iron is upstairs and my sewing machine downstairs. But it really gets much nicer when you do iron…


Ook hier waren het vooral rechte lijnen wat me dus erg meeviel. Het resultaat ben ik weer tevreden over. Op vakantie ging deze tas gelijk mee als project-tas voor mijn haakprojecten.

Again sewing was a  lot of straight lines so I found it relatively easy. I'm happy with the result. During my vacation this bag went with me as a project bag for my crochet projects.

My tote bag in use
 Wat denk je er van?

What do you think?

maandag 23 november 2015

Babyboom


De aankondigingen van zwangerschappen en geboortes komen in mijn vriendenkring momenteel van alle kanten. Tijd dus om een aantal snelle cadeautjes voor te bereiden. Afgelopen oktober heb ik tijdens mijn vakantie twee sets gemaakt van mutsjes, wanten en slofjes, de een roze, de ander blauw. Als je me op instagram volgt heb je ze misschien al gezien.

Lots of friends and family are anouncing pregnancies right now, a true babyboom. Time to make some quick presents. Last October during my vactation I made two sets of beanies, mittens and little booties. One in a pink accent and the other blue. If you follow me on instagram you might have seen them already.


 De patronen zijn geïnspireerd op de volgende patronen: Muts, Wantjes en Slofjes.

The patterns are based on the following patterns: Beanie, mittens, booties (original in English by Repeatcrafterme).

 
 
Gehaakt met Stylecraft met haaknaald 4 en 3,5.

I used Stylecraft with a hook size 4 mm.

woensdag 18 november 2015

WIP wednesday

I thought I do a Work In Progress (WIP) wednesday were I show you what I am working on. I will try to follow up with finished projects.

I dacht ik doe eens een Work In Progress (WIP) woensdag waarbij ik laat zien waar ik mee bezig ben. Ik zal proberen deze posts op te volgen met projecten die afgerond zijn.

For my 3 year old nephew (or cousin, i'm always confused by this in English. In Dutch we have only one word) I started on a birthday or christmas present (time of giving depends on finishing the project). It will be something for his dress up set. I don't want to share too much here to keep it a surprise. What I can do is showing the colors and materials here. With some guessing you will probably figure it out though (click here and here for the result).

Voor mijn neefje van bijna 3 ben ik begonnen aan een kerst/verjaardagskado (moment van geven is afhankelijk wanneer het af is). Het wordt iets voor zijn verkleedkist. Veel meer wil ik hier nog niet prijsgeven omdat het een verassing moet blijven (ook voor zijn moeder). Ik kan wel de kleuren en materialen laten zien. Met wat raden ben je er dan snel genoeg achter denk ik (klik hier of hier voor het resultaat).
It is felt, elastic, velcro and lining fabric. The felt I bought at the KreaDoe a couple of weeks ago. For the other items I shopped at two different fabric shops. I'm building a stash of fabric already :) I'm still looking for ways to organise my fabrics and sewing supplies. How do you organise your stash?

Het is vilt, elastiek, klitteband en voeringsstof. Het vilt heb ik op de KreaDoe gekocht een paar weken geleden. De andere items vond ik in twee verschillende stoffenwinkels. Ik ben al een aardige vooraad stof en benodigdheden aan het opbouwen :) Ik ben nog wel wat zoekende hoe ik dat netjes kan opruimen. Hoe organiseer jij je stoffenvoorraad en fournituren?

dinsdag 17 november 2015

Sinterklaas - Crochet four seasons


Ik heb het plan opgevat om met de seizoenen mee te haken. In oktober maakte ik daarom deze pompoen en dit herfstblaadje. Nu ik mijn blog heb kan ik natuurlijk niet achterblijven en zal daarom iedere keer met jullie delen als ik iets gemaakt heb. Ik zet mijn gevonden patronen ook op Pinterest. Je kunt mijn reis volgen via het label.

I made a plan to crochet along with the seasons. In October I started with a Pumpkin and a Leave. After that I started my blog and want to share with you what I make. I pin my patterns and inspiration also on pinterest. You can follow my yourney here.


Eind november kun je natuurlijk niet anders dan denken aan Sinterklaas, zwarte piet, pepernoten en gevulde speculaas. Daarom zocht ik naar een patroontje van Sinterklaas. Deze vond ik via Pinterest op de site van Echt Studio, hier vind je Sinterklaas en Zwarte Piet (gratis!).

In the Netherlands the end of november is focused on a national childrens festival, Sint Nicolas (Sinterklaas). He arrives by boat with presents for the children on the fifth of December. Maybe you heard about him becasue there has been some controversy around his little helper, black pete (Zwarte Piet). Even up to the United Nations sending a researcher on racism. Off course discussion is good but I think it is still a childrens festival and we shouldn't mess with it too much. So I couldn't help but search for a pattern of Sinterklaas. And found a dutch pattern for both Sinterklaas and Zwarte Piet.


Snel dook ik in mijn katoen voorraad en vond rood, geel/goud, wit en paars. Alleen huidskleur en witte pluizige wol zat niet in mijn voorraad. Een goede reden om naar de wolwinkel te gaan (gevestigd in de lokale stomerij). Gelukkig hadden ze wat van mijn gading. Snel gestart en na heel wat gepriegel, vooral met die witte pluizige wol, had ik een resultaat. Hoe vinden jullie hem geworden?

I dived into my cotton stash and found red, yellow/gold, white and purple. Only pink and fuzzy white were missing. A good reason to visit my local yarn store. Luckily I found what I needed. And started quickly. I think amigurumi requires a lot of patience, especially when you can't see what you do with fuzzy yarn. What do you think of the result?Hij hangt te pronken voor het raampje in de wc.

I displayed him in our little window in the bathroom.


Nu op naar zijn vriend, Zwarte Piet. Ik weet niet zeker of ik die op tijd ga afkrijgen met alle andere projecten die ik nog heb liggen... Ik hou je op de hoogte.

And I got the yarn ready for his little black helper Zwarte Piet. Not sure I will finish on time though with all the other WIP's I have lying around... I'll keep you posted.


Ik verzamel deze patronen op mijn pinterest bord Haken voor alle seizoenen en feestdagen. Heb je tips of toevoegingen voor mijn bord, laat het me weten!


I collect these seasonal patterns on my pinterest board Crochet for four seasons and Holidays. Do you have any tips or recommendations for my board, please let me know!


Maak jij ook seizoensversieringen zelf?

Do you also make seasonal decoration yourself?

maandag 16 november 2015

Sewing a cushion cover


Op stoffen.net bestelde ik een aantal stofjes. Het zijn mijn eerste projecten dus ik beoordeelde ze vooral op prijs. Een aantal kwamen uit de reststukken en waren dus afgeprijsd. De bestelling liet wat op zich wachten. Gelukkig kreeg ik na een week een bericht dat mijn bestelling onderweg was.

De volgende stap uit de online naaicursus was een kussenhoes maken. Een simpele zonder rits maar met overlappende stof als sluiting. Ik zocht een leuk stofje uit dat bij onze woonkamer past en ging aan de slag. Wat een uitdaging om het netjes af te tekenen en uit te knippen! Ik wilde namelijk wel dat het patroon recht zou lopen.On stoffen.net I ordered some fabric. I wanted to make my first projects so my main selection criterium was price. They also have a selection of scraps/leftovers that are marked down. My order didn't arrive as quickly as promised. Luckily I received an email telling me my order was being shipped after a week.

The next step in my sewing lessons was a cushion cover. A simple one withou a zipper but with the fabric overlapping. I searched for fabric that suited our livingroom and went to work. What a challenge to marking the fabric and cutting it! Especially since I wanted the pattern to be aligned.


Het aan elkaar naaien viel me alles mee, alleen maar rechtdoor en rechte hoeken en dat doet mijn machine eigenlijk als vanzelf. Het resultaat ligt inmiddels te pronken op onze bank.

The sewing was easy. Only straight lines and corners. The result can be found on our couch.


vrijdag 13 november 2015

First steps in sewing


Afgelopen zomer bedacht ik me dat een naaimachine wel een leuke aanvulling zou zijn op het haken. Dus er moest een naaimachine komen. Op mijn verjaardag vroeg ik geld zodat ik dit daarvoor kon inzetten.
Na m'n verjaardag begon het grote zoeken.  Ik had helemaal geen ervaring met naaien dus wist niet waar ik moest beginnen. Wat past binnen m'n budget? Wat wil ik er straks mee kunnen? Ik wilde niet dat ik te snel uit een beginnersmachine zou groeien maar het moest ook weer niet te duur worden.

Last summer I thought that sewing would be a nice edition to my crafts. So I needed a sewing machine. For my birthday I asked for money to use for this purpose. After my birthday I spend a lot of time searching. I didn't have any experience sewing so I didn't know where to start. What would fit my budget? What did I want to do with the machine? I didn't want to grow out of my machine too quickly but I didn't need a very expensive one either.Uiteindelijk werd het een Singer via bol.com want daar had ik nog aardig wat kadobonnen van liggen.
Tja en toen stond er dus begin september een prachtige machine thuis. Maar weer het internet op dus om de basics onder de knie te krijgen. Online naailes en Pinterest hielpen me aan wat ideeën. Ik had een lapje stof liggen en wat naaigaren dus ik kon aan de slag.

In the end I decided for a Singer also because I still had some gift cards from this shop. And now what I thought when the machine was delivered. More searching on the web for the basics. I found an online sewing series and Pinterest helped me to develop some ideas. I had some fabric lying around and some thread so I could get started.

Eerst maar eens wat proefsteken op een proeflapje. En toen was ik al bij les 3. Een heus eerste project: een speldenkussen.

I started with some test stitching on a piece of scrap fabric. And then I was at lesson number 3 already. A first real project: a pincushion.Trots dat het gelukt was heb ik het speldenkussen in gebruik genomen. Op internet bestelde ik nieuwe stofjes  om ook de vervolglessen te kunnen doen. Hierover een volgende keer meer.

Proud that I made this project I started using it. On the internet I searched for new fabrics to be able to do the next lessons. I will tell you more about that in a next blog.

donderdag 12 november 2015

Kraamcadeau


In juli kreeg een vriendin een zoontje. Ik heb lang zitten twijfelen wat ik voor haar zou maken. Uiteindelijk kwam ik dit patroon tegen, simpel maar schattig en met de mogelijkheid om er een subtiel kleurtje aan te geven.

A friend of mine had a baby in July. It took me a long time to think about what to make for her. Untill I discovered this pattern (the original pattern in English (login required)). A simple but cute blanket/cape with the possibility for some colored detail.

 
Het patroon haakte lekker snel weg wat mooi was want door de twijfel was ik vrij kort op de uitgerekende datum pas begonnen. Aangezien ik het wilde geven bij het plaatsen van het geboortebord in de voortuin was het nog spannend of het op tijd af zou zijn.
Het patroon staat beschreven met een heel ander dikte garen dus het was even puzzelen maar het is gelukt. Uiteindelijk is het een dekentje/cape geworden van 85 bij 85 cm van Stylecraft met haaknaald 4. Ik had bijna 6 bollen nodig voor de deken.

Fortunately the pattern was quick to crochet. I started near the due date and wanted to visit quickly after the birth.The dutch pattern was described with a different weight yarn so it took me some time, but it worked out. The blanket measures 85 by 85 cm in Stylecraft yarn with hook 4 mm. I used just under 6 skeins of yarn for the blanket.

Het lichte blauw in de rand van het dekentje paste uiteindelijk goed bij het kamertje. Dus deze kleine jongen kon in stijl slapen :)

The light blue edge was a perfect match to his bedroom. So this little boy slept in style :)

  
  • Afmetingen/Measurements: 85 x 85 cm
  • Patroon/Pattern: Steek voor Steek 
  • Wol/Yarn: Stylecraft Special DK, Grey and Cloud Blue
  • Haaknaald/Hook size: 4mm

Ik zet mijn projecten ook op Pinterest, wil je mijn bord volgen?
I pin my projects to Pinterest as well, want to follow me?


woensdag 11 november 2015

Preview - new project


Ik wilde een project voor de verjaardag van m'n zusje maken. Ik heb haar gevraagd naar haar ideeën want ik wilde wel dat ze er blij mee zou zijn. Het moest vooral niet te druk worden zoals een aantal voorbeelden die ik stuurde. En de hoofdkleur moest geel worden voor op de donkergrijze bank. Ik keek eens in m'n voorraad en kwam daar nog twee tinten grijs tegen. In de wol winkel legde ik wat bij elkaar en kwam op onderstaand stapeltje uit.

I wanted to make something for my sisters birthday. I asked her about her preferences because I wanted to make something she would use and be happy with. She told me not to make something too colourful like some of the examples I send her. The main colour should be yellow for the darkgrey couch. I took a look at my stash and found two nuances of grey. In the shop I found some other colours and came home with the following stack.

  
Thuis gekomen heb ik een ripple patroontje uitgezocht en ben gestart.

Back home I searched online for a ripple pattern and started.


 
Het resultaat, dat vind je in deze post!

In my next messages you can find the result!

Did you know you can follow me on Bloglovin?

dinsdag 10 november 2015

Zomerse IJsbeer


Af en toe koop ik een Simply Haken tijdschrift. Afgelopen voorjaar zat daar een boekje bij met een patroon van IJsbeermeisje Pola. Dit was een van mijn eerste amigurumi projecten, best aardig gelukt al zeg ik het zelf!
IJsbeermeisje Pola
Ik heb hiervoor een katoenen garen gebruikt van de boekenvoordeel. De oogjes en mond zijn geborduurd met zwart naaigaren bij gebrek aan echte plastic oogjes.
Ik zag dat het patroon van Pola ook in de amigurumi special staat, die hier is na te bestellen. Voor nette kleurwisselingen in het lijfje heb ik deze techniek gebruikt.
IJsbeermeisje Pola bij de koffieautomaat
 Ik heb haar gelijk ingesteld als profielfoto op mijn instagram account :). Daar kun je trouwens zien waar ik nog meer mee bezig ben.

maandag 9 november 2015

Eerste berichtje

Spannend, mijn eerste berichtje op een verse blog. Ik zal hier mijn creatieve creaties delen die ik maak met mijn haaknaald en naaimachine.
Ik ben trouwens een vrouw van 32, samenwonend met vriend in Leidsche Rijn en werkzaam in Amersfoort.
Hieronder foto's van een dekentje dat ik vorig jaar maakte, mijn eerste grote project. De kleuren zijn gebaseerd op de kleuren in onze huiskamer en ik zit er iedere avond onder :). Het patroon en combinatie van kleuren is gebaseerd op de Granny Stripe blanket van Attic24
en deze deken van Happy in Red. Gehaakt met Stylecraft .
Granny stripe deken, ongeveer 115cm bij 150cm

Granny stripe deken van dichtbij
groetjes van Handmade@Josephine's